Υπεύθυνος/η Ακαδημίας για τα καταστήματα Beauty Line

Job Offer Cyprus -

Υπεύθυνος/η Ακαδημίας για τα καταστήματα Beauty Line

Nicosia - Published: 23-Nov-2017

 

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο/η Ακαδημίας για τα καταστήματα Beauty Line.
Η περιγραφή της θέσης εργασίας βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο και μέσω της ιστοσελίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες, μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2017.

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas, με ηγετική θέση στην εισαγωγή, διανομή και πώληση καταναλωτικών και φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και στην εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση καλλυντικών και αρωμάτων, ζητά να προσλάβει: Υπεύθυνος/η Ακαδημίας για τα καταστήματα Beauty Line

Γενικά Καθήκοντα:

 O κάτοχος της θέσης πρέπει να είναι άτομο με όραμα για την ανάπτυξη των καταστημάτων Βeauty Line και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 Θα συνεργάζεται στενά με τις ομάδες της Εκπαίδευσης, του Retail και των πωλήσεων για την ετοιμασία και υλοποίηση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας Beauty Line, με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και ικανοτήτων των μελών των καταστημάτων σε ατομικό και τμηματικό επίπεδο.

 Θα μεριμνά για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς μάθησης με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και του ηθικού των μελών των καταστημάτων.

 Θα οργανώνει και θα υλοποιεί τη διαδικασία εντοπισμού και ανάπτυξης ταλέντων, με στόχο την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και τη δημιουργία ικανών διαδόχων σε θέσεις κλειδιά.

 Θα διασφαλίζει ότι η Ακαδημία είναι σε θέση να υλοποιεί την αποστολή της σχετικά με την υλοποίηση και αναβάθμιση των διαφόρων πολιτικών και διαδικασιών εκπαίδευσης, με αντικείμενο την συνεχή ανάπτυξη των καταστημάτων Beauty Line και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 Θα διοργανώνει και θα παρακολουθεί το πρόγραμμα εισαγωγής των νέων μελών του προσωπικού ώστε να αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

 Θα δημιουργεί αναλυτικές αναφορές για θέματα εκπαίδευσης σε επίπεδο εταιρείας, καταστημάτων και ατομικό.

 Θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί σύστημα αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτών, με αντικείμενο τη λήψη ανάλογων μέτρων όπου χρειάζεται.

Απαιτούμενα Προσόντα

 Σπουδές στον τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε άλλο συναφή κλάδο.

 Τουλάχιστο 3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή/ και στην Εκπαίδευση.

 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 Ενδιαφέρον για τον τομέα της Λιανικής. Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες

 Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες

 Ικανότητα να επηρεάζει και να εμπνέει

 Αναλυτικές ικανότητες και κριτική σκέψη

 


Back to Jobs listing

Subscribe to the RSS channel and get new job postings directly delivered RSS

To find out more about how the WSI can work for your business: Give us a call at +357-22675747

 

Get in touch with an expert today

get in touch